skip to Main Content

Wel ziek geweest, niet getest?

Duidelijkheid begint met een vingerprik!

De corona crisis verlamt ieders leven. De grote vraag is: voor hoelang? Voor een antwoord op die vraag is het noodzakelijk om te weten hoe het staat met de immuniteit tegen de ziekte. Voor jou persoonlijk en voor ons allen als groep. Daarom: ben je ziek geweest, maar weet je niet of het een verkoudheid, de griep of COVID-19 was? Door middel van een combinatie van een vingerpriktest met een bloedtest (ELISA) in het laboratorium wordt inzicht verkregen in jouw antistoffen tegen het corona virus.

Wanneer kan ik mijn gewone leven weer hervatten?

Het zijn vragen waar veel mensen op dit moment mee rondlopen. Mensen zijn ziek geweest, maar niet getest. Was het COVID-19, de griep of toch gewoon een verkoudheid? Zelftesten zijn niet-geregistreerd en de kwaliteit is niet te controleren. Daarnaast zijn ze verboden in Nederland (zie ook deze waarschuwing van het ministerie van VWS). Dit soort testen moet je dus niet gebruiken. Ziekenhuizen en GGD’s hebben het te druk voor extra testen.

Reden voor Stichting IMtest om voor elke Nederlander een veilige en betrouwbare test op antistoffen mogelijk te maken. De Stichting IMtest voert zelf geen testen uit. Hiervoor is een samenwerking aangegaan met een geaccrediteerd laboratorium dat goedgekeurde CE/IVD-gemarkeerde testen gebruikt van reguliere leveranciers. Het testen bestaat uit een aantal stappen. Als eerste wordt met een vingerprik test aangetoond of je antistoffen in je bloed hebt. Bij een positief resultaat volgt er een tweede test zodat er meer informatie wordt verkregen over jouw antistoffen. De tweede test is de zogenaamde ELISA test waarbij bloed afgenomen wordt. De testen worden uitgevoerd door Innatoss, zij beschikken over gediplomeerd personeel dat de testen professioneel kan uitvoeren op een veilige manier met aandacht voor je privacy.

Wat kost de test en wordt dit vergoed?

De prijs is € 70 per individu. Dit is de totaalprijs van zowel de vingerpriktest in het mobiele lab als ook (indien nodig) de tweede test met bloedafname. Ook inclusief is de uitvoering en de beoordeling van beide testen door gekwalificeerd personeel. Vervolgens is er een rapportage en vastlegging ten behoeve van het verzamelen van informatie voor gemeenschappelijk doel.

Als stichting streven we ernaar, gezien het grote maatschappelijke en economische belang, deze kosten collectief vergoed te krijgen. Op dit moment valt deze test nog niet altijd onder de dekking van de ziektekosten verzekering en de overheid heeft er vooralsnog geen besluit over genomen. We hebben veel aanmeldingen van bedrijven die de test collectief afnemen voor hun personeel, in dat geval wordt de test door de werkgever betaald, wellicht is dit ook een optie voor jouw situatie. De stichting blijft streven hier een collectieve regeling van te maken.

Back To Top