skip to Main Content

Hoe werkt het?

Wat meet de test?

De test meet de aanwezigheid van antistoffen tegen het coronavirus in het bloed. Antistoffen kunnen vaak pas 4 weken na de infectie aangetoond worden. Daarvóór heeft het geen zin om op antistoffen te laten testen. Innatos, het bedrijf dat de testen uitvoert, houdt alle adviezen van de WHO aan, daarom kun je je pas laten testen als je tenminste 2 weken klachtenvrij bent.

Let op: Tijdens ziekte is deze test niet bruikbaar, want dan heb je nog geen antistoffen. De test is vanaf ongeveer 4 weken na de infectie betrouwbaar. Dat betekent dat je de test op z’n vroegst 2 weken nadat je de laatste ziekteverschijnselen hebt gehad, kunt laten uitvoeren.

Hoe wordt de test uitgevoerd?

Om de test op een wetenschappelijk onderbouwde manier uit te voeren doen is de Stichting IMtest een samenwerking aangegaan met Innatoss Laboratories, die regievoerder is voor de uitvoering van de testen. Innatoss zorgt voor getraind personeel voor de vingerprik en uitvoering van de testen. Het lab gebruikt geregistreerde CE/IVD-gemarkeerde testen van hun reguliere leveranciers. Als de uitkomst van de vingerprik test positief is (dat betekent dat er aanwezigheid van antistoffen is) dan wordt er een tweede test gedaan. Deze tweede test (de zogenaamde ELISA test) wordt uitgevoerd door middel van bloedafname.

Bekijk hier hoe het testen in een mobiel lab werkt:

Ook andere diagnostische centra kunnen zich bij dit initiatief aansluiten. Ze kunnen hiervoor rechtstreeks contact opnemen met Innatoss. De Stichting IMtest wil de testen toegankelijk maken voor iedereen.

Wat doen we anders dan andere organisaties?

Het RIVM, GGD’s en ziekenhuizen focussen op acute/nieuwe besmettingen en ziektegevallen. Daar ligt ook de grootste uitdaging om de pandemie onder controle te krijgen en het aantal besmettingen te beperken. De standaardtest die zij gebruiken meet de aanwezigheid van het virus. Door gebrek aan testmateriaal en capaciteit kunnen niet alle patiënten getest worden tijdens ziekte. Daarom is het goed om na de ziekte te testen om zo te weten of het COVID-19 was of niet.

Bloedbank Sanquin en Erasmus MC onderzoeken hoe het met de immuniteit van mensen in Nederland staat. Dat doen ze bij gezonde mensen die bloed komen geven. Omdat er voorwaarden zijn verbonden aan bloeddonatie, is deze test voor veel mensen niet toegankelijk. Daarbij krijgen donoren geen persoonlijke testuitslag.

IMtest wil mensen informeren die ziek zijn geweest, maar niet zijn getest. Dit initiatief is dus aanvullend op de testen van andere organisaties.

Welke testen worden gebruikt?

De stichting IMtest werkt samen met Innatoss. Innatoss is een geaccrediteerd laboratorium dat goedgekeurde CE/IVD gemarkeerde testen gebruikt van haar reguliere leveranciers.

De fabrikant geeft hierbij de specificiteit op. Voor de testen die gebruikt gaan worden, geldt een specificiteit van 99,3%. Wanneer de eerste test positief uitvalt, dan krijg je bericht voor een tweede test. Die tweede test is de ELISA test en voor deze test moet je bloed laten prikken. Dat buisje bloed stuur je  naar Innatoss. Daarna krijg je de definitieve uitslag per email.

Waarom Innatoss?

Omdat Innatoss een betrouwbare partner is in de regio waar de epidemie in Nederland begonnen is. Innatoss is een geaccrediteerd laboratorium en beschikt over de middelen en ervaring om deze testen juist uit te voeren. Voor de stichting is het belangrijk dat de gebruikte database AVG-proof is. En uiteraard dat de testen betrouwbaar zijn.

Innatoss heeft ervaring in testen bij infectieziekten en doet dit werk al jaren voor andere ziektes als Q-koorts en de ziekte van Lyme. Innatoss heeft een netwerk van leveranciers voor alle benodigde materialen om de testen af te nemen. Innatoss kent deze leveranciers en kan snel met ze schakelen. Het virus is snel, daarom moeten wij ook snel handelen.

Waar kan ik me laten testen?

De komende weken wordt er in diverse regio’s een mogelijkheid geboden om je te (laten) testen. Je kunt je interesse hiervoor kenbaar maken door je naam, postcode, e-mailadres en telefoonnummer in te vullen op de website van Innatoss.

Er worden telkens nieuwe testlocaties toegevoegd, de regio's waar de epidemie is begonnen worden als eerste bezocht. Geïnteresseerden uit die regio worden door Innatoss uitgenodigd.

Klik hier om je interesse kenbaar te maken op de website van Innatoss

Back To Top