skip to Main Content

FAQ

Veelgestelde vragen

Waarom moet ik deze test laten doen?

Het biedt gemoedsrust als je weet dat je immuniteit hebt opgebouwd tegen het coronavirus (SarsCov-2), dat is ook de belangrijkste reden van deze test. De kans dat je op korte termijn nogmaals ziek wordt is beperkt. De kans dat je iemand aansteekt is dan minimaal. Als er door de test antistoffen in je bloed aangetoond zijn en je de infectie hebt doorgemaakt kun je overigens nog niet je gewone leven hervatten. Je kunt namelijk nog steeds de infectie van anderen doorgeven zonder dat je zelf besmet bent. Je dient je daarom ook als je corona hebt gehad nog steeds te houden aan de richtlijnen van het RIVM.

Wordt de test vergoed?

Als stichting streven we ernaar, gezien het grote maatschappelijke en economische belang, deze kosten collectief vergoed te krijgen. Op dit moment valt deze test nog niet altijd onder de dekking van de ziektekosten verzekering en de overheid heeft er vooralsnog geen besluit over genomen. We hebben veel aanmeldingen van bedrijven die de test collectief afnemen voor hun personeel, in dat geval wordt de test door de werkgever betaald, wellicht is dit ook een optie voor jouw situatie. De stichting blijft streven hier een collectieve regeling van te maken.

Waar kan ik me laten testen?

Innatoss is begin 2020 in samenwerking met Stichting IMtest gestart met screening op corona. Hiermee hebben we duizenden mensen geholpen. Op weg naar de tweede golf, gaat ook Innatoss een nieuwe fase in. Bekijk hier de informatie op de website van Innatoss

Wat wordt er met de test gegevens gedaan?

Ten eerste krijg je zelf een individueel advies over je opgebouwde antistoffen tegen corona. Die individuele uitslag is het belangrijkste doel van de uitvoering van de test. Daarnaast willen wij ondersteuning bieden bij het verzamelen van informatie voor gemeenschappelijk doel, en het bevorderen van de samenhang en bundeling van data.

Wat is groepsimmuniteit?

Groepsimmuniteit is een vorm van indirecte bescherming tegen een infectieziekte, die wordt bereikt doordat een groot deel van een populatie antistoffen heeft voor deze infectie. De ziekte kan zich daardoor niet of moeilijk verspreiden. Groepsimmuniteit kan ontstaan doordat een groot deel van de populatie geïnfecteerd is geweest en antistoffen heeft opgebouwd. Tussen een besmet individu en nog niet besmette personen bevindt zich als het ware een buffer van individuen die de infectie niet kunnen overdragen.

Waarom doet IMtest dit?

De Stichting IMtest test zelf niet, de stichting wil voor alle mensen een antistoffentest toegankelijk maken, zodat mensen kunnen weten of zij antistoffen hebben ontwikkeld tegen het virus SARS-CoV-2  dat COVID-19 veroorzaakt. Hiermee hoopt de Stichting IMtest maatschappelijke ontwrichting als gevolg van de onzekerheid voor individuen over de status van de ziekte te kunnen wegnemen. Bekijk op de pagina Wie zijn wij de doelstellingen van de stichting.

Waarom is IMtest een stichting?

De Stichting IMtest is een ideële stichting zonder bezoldiging, alle bestuurders én de vrijwilligers werken belangeloos. De gemaakte onkosten van de stichting, zoals de website, worden uit externe baten vergoed.

Werken jullie samen met andere organisaties?

Wij juichen alle samenwerking toe. Innatoss neemt hier de regie. Voor de Stichting IMtest is het belangrijk dat de verkregen data beschikbaar zullen zijn voor later onderzoek om zo te kunnen bijdragen in de toekomst aan snelle en adequate actie om dit soort crises tegen te gaan.

Statutaire doelstelling Stichting IMtest

  1. Informeren van individuen of zij antistoffen hebben ontwikkeld tegen het virus SARS-CoV-2 dat COVID-19 veroorzaakt.
  2. Beperking van de maatschappelijke ontwrichting door de onzekerheid voor individuen over de status van de ziekte weg te nemen.
  3. Ondersteuning bieden bij het verzamelen van informatie over de Nederlandse groepsimmuniteit voor gemeenschappelijk doel, en het bevorderen van de samenhang en bundeling van data.
  4. Advies over Supply Chain ondersteuning voor de uitvoering van testen op antistoffen tegen het virus SARS-CoV-2 dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt.
  5. Ontlasting reguliere infrastructuur van de medische zorg door gebruikmaking van onafhankelijke geaccrediteerde testlaboratoria.
  6. De stichting streeft naar maximale toegankelijkheid voor iedereen.
  7. Deze activiteiten zullen ook voor andere pathogenen kunnen worden opgepakt.

Maatschappelijke doelstelling Stichting IMtest

We gaan alle geanonimiseerde resultaten, die niet herleidbaar zijn naar personen, verder analyseren. Hierbij worden vragen beantwoord als: hoeveel mensen met koorts hadden nu eigenlijk corona of hoe zit het met de immuniteit in specifieke regio’s.

Back To Top