skip to Main Content

FAQ

Veelgestelde vragen

Hoe werkt de mobiele test?

Bekijk hier een filmpje van de vingerprik test bij een mobiel lab:

Hoe betrouwbaar is deze test?

Betrouwbaarheid is een ingewikkeld begrip. Het bestaat uit 2 elementen: gevoeligheid en specificiteit.

De gevoeligheid van een test bepaalt bij welke hoeveelheden antistof de uitslag positief is. Of men antistoffen kan aantonen wordt bepaald door de hoeveelheid antistoffen en het eiwit waartegen ze gericht zijn. De BIOSYNEX sneltest die Innatoss gebruikt, bevat een relevant eiwit wat voor binding van het virus aan de menselijke cel zorgt.

Ook is het moment van testen belangrijk. De tijd die is verstreken tussen de infectie en de test op antistoffen mag niet te kort zijn. Dan zijn er nog onvoldoende antistoffen aangemaakt om iets te kunnen meten. Daarom is een antistoftest alleen zinvol, als u minimaal 4 weken wacht na de infectie.

De 3 IgG ELISAs die Innatoss geëvalueerd heeft zijn 4 weken na de infectie allemaal ongeveer even gevoelig. In de praktijk zijn ze niet gevoeliger dan de BIOSYNEX sneltest.

De specificiteit is cruciaal bij antistoftesten. De specificiteit bepaalt of wat er gemeten wordt daadwerkelijk antistoffen tegen corona zijn of wat anders. De sneltest alleen heeft een specifiteit van > 99%. De combinatie van een sneltest en een ELISA zorgt er voor dat dit nog hoger wordt. Op die manier zorgt Innatoss dat de kans heel erg klein is dat u ten onrechte te horen krijgt dat u antistoffen tegen het coronavirus heeft opgebouwd en denkt dat u daardoor beschermd wordt.

Ik weet zeker dat ik het gehad heb! En toch meet Innatoss geen antistoffen.

Het lijkt misschien goed als een test heel gevoelig is en al bij aanwezigheid van minieme hoeveelheden antistof positief uitvalt. Maar als u zo weinig antistoffen hebt aangemaakt dat de sneltest ze niet kan meten, bent u zeker niet beschermd. Een dergelijke positieve testuitslag zou precies de schijnveiligheid in de hand werken waartegen het RIVM waarschuwt. In het geval dat de sneltest van Innatoss negatief uitvalt, is het uitvoeren van een extra laboratoriumtest niet zinvol.

Waarom moet ik deze test laten doen?

Het biedt gemoedsrust als je weet dat je de infectie doorgemaakt hebt, dat is ook de belangrijkste reden van deze test. De kans dat je op korte termijn nogmaals ziek wordt is dan zeer beperkt. De kans dat je iemand aansteekt is dan minimaal. Als er door de test antistoffen in je bloed aangetoond zijn en je de infectie hebt doorgemaakt kun je overigens nog niet je gewone leven hervatten. Je kunt namelijk nog steeds de infectie van anderen doorgeven zonder dat je zelf besmet bent. Je dient je daarom ook als je corona hebt gehad nog steeds te houden aan de richtlijnen van het RIVM.

Wat kost de test

De prijs is € 70 per individu. Dit is de totaalprijs van zowel de vingerpriktest in het mobiele lab als ook (indien nodig) de tweede test met bloedafname. Ook inclusief is de uitvoering en de beoordeling van beide testen door gekwalificeerd personeel. Vervolgens is er een rapportage en vastlegging ten behoeve van het verzamelen van informatie voor gemeenschappelijk doel.

Wordt de test vergoed?

Als stichting streven we ernaar, gezien het grote maatschappelijke en economische belang, deze kosten collectief vergoed te krijgen. Op dit moment valt deze test nog niet altijd onder de dekking van de ziektekosten verzekering en de overheid heeft er vooralsnog geen besluit over genomen. We hebben veel aanmeldingen van bedrijven die de test collectief afnemen voor hun personeel, in dat geval wordt de test door de werkgever betaald, wellicht is dit ook een optie voor jouw situatie. De stichting blijft streven hier een collectieve regeling van te maken.

Waar kan ik me laten testen?

Wij publiceren de testlocaties niet op deze site of op onze sociale media. De testlocaties worden alleen in een persoonlijke uitnodiging bekend gemaakt  om te voorkomen dat mensen uit eigen beweging naar een locatie rijden. Wij volgen hiermee de richtlijnen van het RIVM om de verkeersbewegingen zo klein mogelijk te houden en geen onnodig verkeer te genereren.

De komende weken wordt er in diverse regio’s een mogelijkheid geboden om je te (laten) testen. Je kunt je interesse voor het testen op locatie kenbaar maken door je naam, postcode, e-mailadres en telefoonnummer in te vullen op de website van Innatoss. Er worden telkens nieuwe testlocaties toegevoegd, de regio’s waar de epidemie is begonnen worden als eerste bezocht. Geïnteresseerden uit die regio worden door Innatoss uitgenodigd.

Klik hier om je interesse kenbaar te maken op de website van Innatoss

Hoe lang duurt het voor ik uitslag krijg?

De eerste test bestaat uit een vingerpriktest (dit is geen zelftest of thuistest, die zijn namelijk verboden en onbetrouwbaar). De uitslag daarvan ontvang je binnen 2 werkdagen thuis per beveiligde email. Als de uitkomst van de vingerprik test positief is (dat betekent dat er aanwezigheid van antistoffen wordt aangetoond) dan wordt er een tweede test uitgevoerd. Hiervoor moet je een buisje bloed laten afnemen en opsturen naar Innatoss. Na ca. 10 werkdagen krijg je daarvan de definitieve uitslag, ook per beveiligde email.

Wat wordt er met de test gegevens gedaan?

Ten eerste krijg je zelf een individueel advies over je opgebouwde antistoffen tegen corona. Die individuele uitslag is het belangrijkste doel van de uitvoering van de test. Daarnaast willen wij ondersteuning bieden bij het verzamelen van informatie voor gemeenschappelijk doel, en het bevorderen van de samenhang en bundeling van data.

Hoe wordt er met veiligheid omgegaan?

Om besmettingsgevaar te voorkomen voor zowel de prikker als de persoon die de vingerprik komt halen, maken we gebruik van zogenoemde mobiele afnamelocaties ((MOLABS), vergelijkbaar met een drive through van een fastfoodketen waarbij de auto afscherming biedt. Bloed van mensen die een coronabesmetting hebben doorgemaakt is niet besmettelijk en niet gevaarlijker dan ander bloed.

Wat is groepsimmuniteit?

Groepsimmuniteit is een vorm van indirecte bescherming tegen een infectieziekte, die wordt bereikt doordat een groot deel van een populatie antistoffen heeft voor deze infectie. De ziekte kan zich daardoor niet of moeilijk verspreiden. Groepsimmuniteit kan ontstaan doordat een groot deel van de populatie geïnfecteerd is geweest en antistoffen heeft opgebouwd. Tussen een besmet individu en nog niet besmette personen bevindt zich als het ware een buffer van individuen die de infectie niet kunnen overdragen.

Waarom doet IMtest dit?

De Stichting IMtest test zelf niet, de stichting wil voor alle mensen een antistoffentest toegankelijk maken, zodat mensen kunnen weten of zij antistoffen hebben ontwikkeld tegen het virus SARS-CoV-2  dat COVID-19 veroorzaakt. Hiermee hoopt de Stichting IMtest maatschappelijke ontwrichting als gevolg van de onzekerheid voor individuen over de status van de ziekte te kunnen wegnemen. Bekijk op de pagina Wie zijn wij de doelstellingen van de stichting.

Waarom is IMtest een stichting?

De Stichting IMtest is een ideële stichting zonder bezoldiging, alle bestuurders én de vrijwilligers werken belangeloos. De gemaakte onkosten van de stichting, zoals de website, worden uit externe baten vergoed.

Werken jullie samen met andere organisaties?

Wij juichen alle samenwerking toe. Innatoss neemt hier de regie. Voor de Stichting IMtest is het belangrijk dat de verkregen data beschikbaar zullen zijn voor later onderzoek om zo te kunnen bijdragen in de toekomst aan snelle en adequate actie om dit soort crises tegen te gaan.

Statutaire doelstelling Stichting IMtest

  1. Informeren van individuen of zij antistoffen hebben ontwikkeld tegen het virus SARS-CoV-2 dat COVID-19 veroorzaakt.
  2. Beperking van de maatschappelijke ontwrichting door de onzekerheid voor individuen over de status van de ziekte weg te nemen.
  3. Ondersteuning bieden bij het verzamelen van informatie over de Nederlandse groepsimmuniteit voor gemeenschappelijk doel, en het bevorderen van de samenhang en bundeling van data.
  4. Advies over Supply Chain ondersteuning voor de uitvoering van testen op antistoffen tegen het virus SARS-CoV-2 dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt.
  5. Ontlasting reguliere infrastructuur van de medische zorg door gebruikmaking van onafhankelijke geaccrediteerde testlaboratoria.
  6. De stichting streeft naar maximale toegankelijkheid voor iedereen.
  7. Deze activiteiten zullen ook voor andere pathogenen kunnen worden opgepakt.

Maatschappelijke doelstelling Stichting IMtest

We gaan alle geanonimiseerde resultaten, die niet herleidbaar zijn naar personen, verder analyseren. Hierbij worden vragen beantwoord als: hoeveel mensen met koorts hadden nu eigenlijk corona of hoe zit het met de immuniteit in specifieke regio’s.

Waar kan ik me laten testen?

De komende weken wordt er in diverse regio’s een mogelijkheid geboden om je te (laten) testen. Je kunt je interesse hiervoor kenbaar maken door je naam, postcode, e-mailadres en telefoonnummer in te vullen op de website van Innatoss.

Er worden telkens nieuwe testlocaties toegevoegd, de regio's waar de epidemie is begonnen worden als eerste bezocht. Geïnteresseerden uit die regio worden door Innatoss uitgenodigd.

Klik hier om je interesse kenbaar te maken op de website van Innatoss

Back To Top